Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 78 din 21.09.2021

Contract nr. 78 din 21.09.2021 privind proiectarea și executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909