Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Contract lucrări aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909

Anunț de atribuire CAN1062990/24.09.2021 privind Contract lucrări aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909