Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 82 din 27.09.2021

Contract nr. 82 din 27.09.2021 privind realizarea obiectivului: ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”, COD CALL 3-28, din cadrul Programului RO-CULTURA.