Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 89 din 05.10.2021

Contract nr. 89 din 05.10.2021 privind asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: ”Pasarela Gelu-Crizantemelor”, în conformitate cu caietul de sarcini, documentația tehnică a lucrării și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.