Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 95 din 26.10.2021

Contract nr. 95 din 26.10.2021 având ca obiect: prestarea de servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru execuţia lucrărilor de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate în administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor, eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, precum și demolare imobile şi alte construcţii, manipulare, transport”.