Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind ”Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D. Loga, Timișoa

Anunț publicitar nr. ADV1251822/03.11.2021 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D. Loga, Timișoara”

Caiet de sarcini, formulare

Formulare