Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de partricipare simplificat Execuție lucrări in cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile B-dul Cetății, str. H. Coandă, B-dul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalațiuni” – Cod SMIS 121578 – pe 5 Loturi

Anunț de partricipare simplificat nr. SCN 1096300/03.11.2021 Execuție lucrări in cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile B-dul Cetății, str. H. Coandă, B-dul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalațiuni” – Cod SMIS 121578 – pe 5 Loturi

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN 1096300/03.11.2021