Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Urbanism și Planificare Teritorială, vă aduce la cunoștință înființarea unei noi Comisii Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, al cărei mod de funcționare este stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, aprobat prin HOTĂRÂREA NR. 390 din data: 26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, care poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei municipiului Timișoara – www.primariatm.ro, în secțiunea Administrație/Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local/2021/octombrie, urmând link-ul: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliuluilocal/?uid=6C00D2476536D0F7C225876C002CB815.

Astfel, documentatiile de urbanism (studii de oportunitate, Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale), înregistrate la Biroul Avizare PUD/PUZ pentru a fi analizate în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism în vederea obținerii Avizelor de oportunitate, respectiv Avizelor Arhitectului Șef, vor trebui să respecte după caz: Art. 15 Conținutul cadru al documentației în vederea obținerii Aviz de Oportunitate/ Art. 16 Conținutul cadru al documentației P.U.Z. în vederea obținerii Aviz Arhitect Șef/ Art. 17 Conținutul cadru al documentației P.U.D. în vederea obținerii Aviz Arhitect Șef, conform Regulamentulului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, aprobat prin HOTĂRÂREA NR. 390 din data: 26.10.2021.

ARHITECT ȘEF

GABRIEL ALMĂJAN