Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind Achizitia directa a contractului de prestari servicii pentru promovarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa III”, cod SMIS 129031

Anunț publicitar nr. ADV 1255983/17.11.2021 privind Achizitia directa a contractului de prestari servicii pentru promovarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa III”, cod SMIS 129031

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

Răspuns la solicitare de clarificări

Caiet de sarcini