Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 103 din 13.12.2021

Contract nr. 103 din 13.12.2021 privind asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru: ”Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D: Loga Timișoara”