Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunt publicitar privind Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu”

Anunt publicitar nr. ADV1262160/13.12.2021 privind Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu”

Caiet de sarcini, contract model, formulare

Formulare