Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 109 / 20.12.2021

Contract nr. 109 din 20.12.2021 privind executia lucrarilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala generalã nr.30 din Timișoara, corp A, B, C, cu 2 corpuri D și E în regim D+P+2E”COD SMIS2014+:121023”.