Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contractului nr.105 din 16.12.2021

Contractului nr.105/16.12.2021 avand ca obiect servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare corp cladire scoala Lic. N. Lenau (fast Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr.22-30, jud. Timis”: