Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contractului nr.106 din 17.12.2021

Contractului nr.106/17.12.2021 avand ca obiect executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Constructia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara – Calea Bogdanestilor”, cod SMIS 2014+: 129119