Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat nr. SCN1099216/27.12.2021

Anunț de participare simplificat nr. SCN1099216/27.12.2021 privind,, Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130”.