Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNUCIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului Extindere iluminat public str.Drubeta, nr.97 (parcare în spatele blocului) str. Iosif Sârbu prin pozare subterană,propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Mureș-Drubeta, nr.97- Iosif Sârbu, CF nr. 409652, 429245, 429244, 414995, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere iluminat public str.Drubeta, nr.97 (parcare în spatele blocului) str. Iosif Sârbu prin pozare subterană, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Mureș-Drubeta, nr. 97- Iosif Sârbu, CF nr. 409652, 429245, 429244, 414995, jud. Timiș.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd, Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet https://www.primariatm.ro/.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.