Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contractul nr.12/21.01.2022

Contractul nr.12/21.01.2021 privind prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în ,,Centru cultural și educațional Freidorf ” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract .