Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr.21/02.03.2022

Contractul nr. 21/02.03.2022 privind prestarea serviciului de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier atestați în domeniul protejării monumentelor istoricepentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare construcții , instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu ” cod SMIS 129205.