Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr.34/07.04.2022

Contract nr.34/07.04.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Scoala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130