Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensământ

Anunț referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensământ

Primăria Municipiului Timișoara încheie contracte de prestări servicii pentru un număr de:

 • 341 de recenzori pentru colectarea datelor în teren,
 • 17 recenzori șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor
 • un coordonator la nivel de la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Timișoara

LOCUL DESFĂȘURĂRII

 • pe teren, în limitele administrative ale Municipiului Timișoara

MODALITATEA DE CONTRACTARE:

 • Contract de prestări servicii

 PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: 

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR(Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului) la o dată comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren – recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05.2022 -17.07.2022

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete; 
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros; 
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune; 
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren; 
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

– conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE 

–  Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi

– Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

PLATA:

 • în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”

Pentru detalii suplimentare și înscrierea pe listele de candidați, accesați: https://recensamant.primariatm.ro/recenzori