Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Decontarea cheltuielilor pentru găzduirea refugiaților din Ucraina

Decontarea cheltuielilor pentru găzduirea refugiaților din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și doresc să deconteze cheltuielile cu hrana și cazarea, pot depune, începând de luni, 2 mai 2022 cererile completate la primăriile pe raza cărora domiciliază.

La Timișoara, cererea tip se poate completa și depune, în intervalul orar 8-20, la Centrul de suport Timișoara pentru Ucraina, din bulevardul Dragalina numărul 38-42 (Zona Gării de Nord). Solicitantul va preciza dacă optează pentru încasarea sumei în numerar sau prin virament bancar.

Cererea (Anexa 1 completată) se poate depune, conform legii, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna anterioară. Solicitările pentru decontare vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere (Anexa 2), precum și de copia actului de identitate al solicitantului, dar și documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele.

            Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara atrage atenția persoanelor fizice cu privire la faptul că serviciile sociale pot efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse, iar falsul în declarații se pedepsește conform legislației în vigoare.

Vă reamintim că, la Centrul de suport Timișoara pentru Ucraina, au fost înființate, cu o funcționare 24 din 24, două numere speciale de telefon, respectiv:

• un număr scurt pentru urgențe și pentru refugiați 0356 993 și

• un nr. de WhatsApp pentru oricare alte nevoi 0741 113 952, la care vă puteți adresa în scris.

Compartiment Relatii cu Publicul DASMT

Corina Eva

anexa 1

anexa 2