Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PROCES-VERBAL DE ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ

PROCES-VERBAL DE ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ

Având  în vedere dispozițiile art.114  alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Astăzi, 28.04.2022, se afișează la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.1, Sentința Civilă nr.7740 din data de 14.04.2022  a Judecătoriei Timișoara– privind validarea  mandatului de consilier local al doamnei  RUSU MIHAELA-PAULA

SECRETAR GENERAL

 CAIUS ȘULI

Comunicare Hotărâre Cameră Consiliu Civilă