Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 47/10.05.2022

Contract nr. 47/10.05.2022 privind asigurarea de către prestator a supravegherii stării de sănătate a salariaților achizitorului , prin acordarea de servicii medicale de medicina muncii obligatorii în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare .