Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat nr. SCN1108676/10.06.2022 având ca obiect: Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara ” Cod SMIS 2014+: 124711

Anunț de participare simplificat nr. SCN1108676/10.06.2022 având ca obiect: Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara ” Cod SMIS 2014+: 124711

Anunț tip erată