Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr.62/28.06.2022

Contract nr.62/28.06.2022 privind Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru proiectul: ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+:134130.