Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contractul nr.71/11.07.2022

Contractul nr. 71/11/07.2022 privind servicii de informare și publicitate pentru obiectivul ,, Consolidarea capacității unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiulu Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală ”