Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Tichete sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți

Tichete sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți

Lipsa accesului la resurse financiare care să asigure posibilitatea îngrijirii noului născut de către femeile aflate în situațiile cele mai defavorizate, a determinat lansarea unui singur apel prin programul POAD, în conformitate cu OUG 113/2022.

Femeile care au născut în a doua parte a anul 2022 şi se află într-una dintre  categoriile de vulnerabilitate prevăzute prin actul normativ, vor primi o singură dată tichete sociale electronice pentru achiziționarea produselor de îngrijire nou-născuţi, în valoare de 2.000 de lei.

În această perioadă, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin serviciile sociale de specialitate, identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali pentru mamele care au născut în a doua parte a anul 2022, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului. Sunt considerate eligibile următoarele categorii de persoane care pot beneficia, la cerere, de tichetele sociale pe suport electronic:

  • mamele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
  • mamele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 ;
  • mamele cu dizabilități, încadrate în grad de handicap, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului;
  • mamele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială de DAS MT;
  • mame care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  • mamele minore;
  • mamele (cetățeni străini sau apatrizi) care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Compartimentul Relații cu Publicul vă stă la dispoziție pentru acordarea detaliilor suplimentare privind procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic, zilnic între orele 8,30-15,30 la nr.0356.416.050 sau [email protected].