Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 91/19.08.2022

Contract nr. 91/19.08.2022 privind efectuarea supravegherii arheologice si, dacă este cazul a cercetării arheologice preventive în perimetrul afectat de obiectivul de investiție ,, Reabilitare construcții , instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu ” cod SMIS 129105 din Timișoara .