Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr.92/19.08.2022

Contract nr.92/19.08.2022 privind Servicii de audit financiar din cadrul proiectului: ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+:134130