Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Modernizarea stadionului de rugby

Modernizarea stadionului de rugby

Primăria Timișoara dorește să ridice calitatea infrastructurii atât pentru sportul de masă, cât și pentru sportul de performanță, fapt pentru care face o serie de investiții în unități de învățământ și în cartiere, în săli de sport, terenuri, stadioane.

Astăzi, la ora 15, a expirat termenul final de depunere a ofertelor pentru achiziționarea serviciilor de expertizare și proiectare, care vizează modernizarea și extinderea stadionului de rugby din Ronaț. S-au primit patru oferte de la:Studio Art Construct, Filips Art Design, SC HMS PROIECTARE SRL și  BLANK ARHITECTURE SRL. Ofertele vor intra în procedura de evaluare.

Proiectul de modernizare propune:

-repoziționarea terenului actual pentru a amenaja două terenuri de joc,

-amenajarea unui teren pentru antrenamente,

-închiderea perimetrului de la stadion,

-un sistem de iluminat nocturn,

-irigare automată,

-sistem de încălzire electrică a terenului,

-tribună acoperită și cu scaune moderne

-realizarea spațiilor sanitare și administrative necesare pentru respectarea normelor UEFA și a organismelor de reglementare din domeniu.

Contractul de servicii „ET(expertiză tehnică) +DALI–Refuncționalizare a terenului  de sport, reabilitare și extindere a clădirii existente, inclusiv rețele de utilități, str. Pictor Aman nr.11” are o valoare estimată de 173.464,29 lei fără TVA. Durata contractului este de 60 de zile.

În baza contractului se vor presta următoarele servicii: Expertiza; Concept energetic și Concept architectural; Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I), studii, avize/acorduri, conform certificatului de urbanism; Asistenţă tehnica de specialitate din partea proiectantului în calitate de expert cooptat in perioada desfășurării procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare faza proiect tehnic.

Serviciul Comunicare