Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr.95/07.09.2022

Contract nr.95/07.09.2022 privind servicii de expertiză tehnică la obiectivul de investiție ,, Extindere rețea apa-canal – zona Plopi Sud, str. II-V”