Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț Publicitar nr. ADV1316554 /22.09.2022 având ca obiect: Servicii de elaborare privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027”

Anunț Publicitar nr. ADV1316554 /22.09.2022 având ca obiect: Servicii de elaborare privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027”

Caiet de sarcini

Răspuns clarificări