Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar nr. ADV1317897/28.09.2022 privind – Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est”

Anunt publicitar nr. ADV1317897 /28.09.2022 privind – Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est”

Caiet de sarcini