Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 102/29.09.2022 privind prestarea serviciului de proiectare , verificarea documentației tehnico-economice, asistența tehnică de specialitate pe parcursul derulării lucrărilor, întocmirea documentației As-built, precum și executarea lucrărilor de montaj necesare realizării finalizării și recepționării obiectivului ,, Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon ”

Contract nr. 102/29.09.2022 privind prestarea serviciului de proiectare , verificarea documentației tehnico-economice, asistența tehnică de specialitate pe parcursul derulării lucrărilor, întocmirea documentației As-built, precum și executarea lucrărilor de montaj necesare realizării finalizării și recepționării obiectivului ,, Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon ”