Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire nr. SCNA1076746 /29.09.2022 privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiție ,, Construcție și dotare Liceul Waldorf Timișoara ”

Anunț de atribuire nr. SCNA1076746 /29.09.2022 privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiție ,, Construcție și dotare Liceul Waldorf Timișoara ”