Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

O nouă acţiune de dezinsecţie la Timişoara

O nouă acţiune de dezinsecţie la Timişoara

În cadrul obligaţiilor legale ce îi revin, Primăria Timişoara anunţă cetăţenii oraşului că, în perioada12-31octombrie2022, dacă permit condiţiile meteo, se va desfăşura o nouă acţiune de dezinsecţie, combatere a ţânţarilor şi larvicidare pe domeniul public al Municipiului Timişoara, între orele 21-06.

Prestatorul autorizat pentru efectuarea acestor lucrări este societatea Coral Impex SRL, prin contractul subsecvent nr. 46 din 10.05.2022 privind Servicii de salubrizare – activităţi de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie în municipiul Timişoara.

Produsele folosite sunt:Cymina Plus, având substanţă activă Cipermetrin, pentru combaterea ţânţarilor adulţi, atât pentru activitatea  de dezinsecţie aeriană, cât şi pentru activitatea de dezisecţie terestră; Vectobac WG având substanţă activă Bacillus thrugiensis subsp. israelensis, pentru combaterea larvelor, pentru activitatea de larvicidare. Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate ( pesticide non-agricole), Tip 18(insecticide, acaricide şiprodusepentrucombatereaartropodelor), sunt avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii.

Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat şi autorizat în conformitate cu  legislaţia în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecţie corespunzător.

Rugăm cetăţenii  să evite să treacă sau să stea în zona de acţiune a utilajelo în timp ce acestea pulverizează soluţii de combatere a ţânţarilor şi larvele acestora pentru a evita eventualele incidentene plăcute

Crescătorii de albine sunt rugaţi ca, în perioada menţionată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, respective scoaterea stupilor de albine în afara ariei de stropire; în caz contrar Primăria Municipiului Timişoara şi SC Coral Impex sunt absolvite de orice responsabilitate

Menţionăm că organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar – gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.

Totodată, reamintimcă, prin HCL nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată, cap. VI – Reglementări privind combaterea vectorilor-rozătoare, insecte, dăunători-sunt consemnate sancţiuni, de pildă amendă de la  500 de lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice în situaţia neefectuăriilucrărilor de deratizare şidezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sauinsecte (ţânţari, muşte, gândaci) şi neluării măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile proprii.

Serviciul Comunicare