Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

DISPOZIŢIA nr.  2156  din 12.10.2022

privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 13.10.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 13.10.2022, ora 12,00,  prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

                        1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2” și depunerea acestuia în vederea  accesării fondurilor europene nerambursabile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Componenta 10 Fondul Local.

                        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziția sistemului de e-ticketing necesar îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara” și depunerea acestuia în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile disponibile prin  Planul Național de Redresare și Reziliență 2020- 2026, Componenta 10 Fondul Local/ Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZp. SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI