Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

COMUNICAT privind Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate

COMUNICAT privind Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate

Numărul mare de solicitări primite în ultima vreme cu privire la distribuirea pachetelor cu produse alimentare POAD ne determină să facem câte va clarificări:

Produsele alimentare din stocurile comunitare NU au ajuns în Municipiul Timișoara. Potrivit calendarului de distribuire stabilit la nivel național, acest lucru este programat pentru prima jumătate a lunii decembrie.

Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, va distribui aceste pachete către beneficiarii finali prevăzuți de Art.3 al O.U.G. 84/2020, în momentul în care vor fi recepționate.

            Produsele alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitară se vor distribui către persoanele înscrise pe listele iniţiale în cadrul POAD 2019-2022, COD IDENTIFICARE: My SMIS POAD/411/1/1/125099,program derulat în baza O.U.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

Distribuirea pachetelor va cuprinde, potrivit legii, două etape:

Etapa 1:

Pot beneficia de pachetele cu produse alimentare următoarele categorii de persoane:

,,a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

  • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”

Pachetul cu produse alimentare conține următoarele:

Nr. crt. Produs Cantitate Greutate (Kg sau litri)
1 Faină albă de grâu 5 buc. 5,00
2 Mălai 4 buc 4,00
3 Paste făinoase 2 buc 0,80
4 Ulei 4 buc 4,00
5 Zahăr 2 buc 2,00
6 Orez 4 buc 4,00
7 Conservă carne de vită 5 buc 1,5
8 Conservă carne de porc 3 buc 0,90
9 Conservă pateu de ficat de porc 5 buc 1,00
10 Compot de fructe 2 buc 1,44
11 Gem de fructe 1 buc 0,36
12 Gem de fructe dietetic 1 buc 0,36

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute mai sus beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor alimentare.

Etapa a 2-a:

După 45 de zile de la începerea distribuirii pachetelor cu produse alimentare către beneficiarii de pe listele inițiale (Etapa 1), în limita stocului disponibil, acestea se vor distribui către persoanele cu dizabilități gradul I și II (grav și accentuat), precum și altor categorii vulnerabile prevăzute la art.3, lit.c) din O.U.G. 84/2020.