Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Componenţa Consiliului Local din mandatul 2008-2012

Comisia I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe

Silviu Gheorghe Sarafolean – preşedinte
Adriana Maria Blaj – secretar
Ovidiu Ciuhandu – membru
Maria Saracan – membru
Traian Constantin Stoia – membru

Comisia II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu

Ciprian Corneliu Jichici – preşedinte
Radu Daniel Ţoancă – secretar
Constantin Catană – membru
Claudia Borza – membru
Smaranda Popa Radovan – membru

Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale

Valentin Moldovan – preşedinte
Ciprian Bogdan – secretar
Mihai Ritivoiu – membru
Nicolae Marinel Horablaga – membru
Petru Ştefan – membru

Comisia IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor

Petru Ehegartner – preşedinte
Romaniţa Adina Delia Jumanca – secretar
Romeo Claudiu Bârlea – membru
Adrian Radu Pau – membru
Corado Dacian Alidor Toader – membru

Comisia V – pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Szabo Francisc – preşedinte
Elena Wolf – secretar
Ionel Bungău – membru
Simion Moşiu – membru
Constantin Ştefan Sandu – membru