Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Componența Consiliului Local din mandatul 2012-2016

COMPONENŢA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL – 2015

COMISIA 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe

 1. HERZOG BOGDAN – preşedinte
 2. DIMECA RADU DRAGOŞ – secretar
 3. BOGLUŢ DOREL
 4. CIUHANDU OVIDIU
 5. IDOLU IULIAN DANIEL

COMISIA 2 – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu

 1. JICHICI CIPRIAN – CORNELIU – preşedinte
 2. SIMONIS ALFRED – ROBERT – secretar
 3. GRIGOROIU GRIGORE
 4. SANDU CONSTANTIN – ŞTEFAN
 5. FOLICĂ PETRICĂ

COMISIA 3 – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale

 1. RUŞEŢ VASILE – preşedinte
 2. GEANĂ NISTOR PAVEL – secretar
 3. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ
 4. PETRIŞOR ANDREI – ROMULUS
 5. SARACAN MARIA

COMISIA 4 – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor

 1. TAROPA LUCIAN – preşedinte
 2. JUMANCA ROMANIŢA – ADINA – DELIA – secretar
 3. BONCEA GEORGE – FLAVIUS
 4. STOIAN FLORIAN
 5. TÂRZIU ADELINA – LARISSA

COMISIA 5 – pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

 1. ŢOANCĂ RADU – preşedinte
 2. OLTEANU RAMONA ISABELA – secretar
 3. MOŞIU SIMION
 4. VESA VASILE – TEODOR
 5. WOLF ELENA.