Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Componenţa Consiliului Local din mandatul 2016 – 2020

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local a Municipiului Timişoara 2016 – 2020

Comisia I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe

 1. CHINDRIȘ LAURA
 2. DIMECA RADU DRAGOŞ – secretar
 3. SIPOS ELENA
 4. MIHOK CIPRIAN ŞTEFAN
 5. POPOVICI GABRIELA – preşedinte

Comisia II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu

 1. CĂLDĂRARU LUCIAN
 2. IDOLU IULIAN DANIEL – secretar
 3. SÎRBU NICUŞOR ALIN
 4. SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN – preşedinte
 5. SZATMARI IOAN ŞTEFAN

Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale

 1. BARABAŞ LORENZO FLAVIUS
 2. LULCIUC ADRIAN RĂZVAN – preşedinte
 3. MARIŞ DANIELA MIRELA – secretar
 4. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ
 5. MAZILU OCTAVIAN

Comisia IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor

 1. DUGULESCU MARIUS CRISTINEL – preşedinte
 2. IONESCU SORIN GABRIEL – secretar
 3. POPESCU RALUCA IOANA
 4. TAROPA LUCIAN DOREL
 5. ŢUNDREA LUMINIŢA

Comisia V – pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

 1. GRIGOROIU GRIGORE
 2. BLOȚIU ANDRA – ANCA
 3. MATEESCU IOAN – secretar
 4. MOŞIU SIMION – preşedinte
 5. TÎRZIU ADELINA LARISSA