Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Componenţa Consiliului Local din mandatul 2020-2024

Componenţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara 2020 – 2024

Ambruș Raul (PNL)

Barabas Lorenzo – Flavius (PNL)

Boldura Vlad – Andrei (USR PLUS)

Căldăraru Lucian (PNL)

Craina Marius – Lucian (Pro România)

Diaconu Dan – Aurel (PNL)

Gonzales Garrido Jorge (USR PLUS)

Ilca Cornel – Florin (USR PLUS)

Iliescu Roxana – Teodora (Pro România)

Lațcău Ruben (USR PLUS)

Lăpădatu Andra – Anca (PSD – PPU)

Lulciuc Adrian – Răzvan (PNL)

Mariș Daniela – Mirela (PNL)

Merean Ovidiu (USR PLUS)

Meșter Andrei (USR PLUS)

Militaru Elena – Rodica (USR PLUS)

Moșiu Simion (PNL)

Munteanu Ana – Maria (USR PLUS)

Negrișanu Răzvan – Gabriel (USR PLUS)

David Emanuel (USR PLUS)

Romocean Paula – Ana (USR PLUS)

Sandu Constantin – Ștefan (PNL)

Stana Răzvan – Ion (USR PLUS)

Szilagyi Aida – Sorina (USR PLUS)

Szatmari Ioan Ștefan (PSD-PPU)

ȚOANCĂ RADU DANIEL (PSD-PPU)

TABEL MAIL-URI OFICIALE CONSILIERI

AMBRUS RAUL  adresă e-mail: raul.ambrus@primariatm.ro

BARABAŞ LORENZO FLAVIUS adresă e-mail: lorenzo.barabas@primariatm.ro

BOLDURA VLAD – ANDREI adresă e-mail: vlad.boldura@primariatm.ro

CĂLDĂRARU LUCIAN adresă e-mail: lucian.caldararu@primariatm.ro

CRAINA MARIUS – LUCIAN adresă e-mail: marius.craina@primariatm.ro

DIACONU DAN AUREL adresă e-mail: dan.diaconu@primariatm.ro

GONZALEZ GARRIDO JORGE adresă e-mail: jorge.gonzalez@primariatm.ro

ILCA CORNEL – FLORIN adresă e-mail: cornel.ilca@primariatm.ro

ILIESCU ROXANA – TEODORA adresă e-mail: roxana.iliescu@primariatm.ro

LĂPĂDATU ANDRA ANCA adresă e-mail : andra.lapadatu@primariatm.ro

LULCIUC ADRIAN RĂZVAN adresă e-mail: adrian.lulciuc@primariatm.ro

MARIŞ DANIELA MIRELA adresă e-mail: daniela.maris@primariatm.ro

MEREAN OVIDIU adresă e-mail: ovidiu.merean@primariatm.ro

MEȘTER ANDREI adresă e-mail: andrei.mester@primariatm.ro

MILITARU ELENA – RODICA adresă e-mail: rodica.militaru@primariatm.ro

MOŞIU SIMION adresă e-mail: simion.mosiu@primariatm.ro

MUNTEANU ANA – MARIA adresă e-mail: ana.munteanu@primariatm.ro

NEGRIȘANU RĂZVAN – GABRIEL adresă e-mail: razvan.negrisanu@primariatm.ro

DAVID EMANUEL adresă e-mail: emanuel.david@primariatm.ro

ROMOCEAN PAULA – ANA adresă e-mail: paula.romocean@primariatm.ro

SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN adresă e-mail: stefan.sandu@primariatm.ro

STANA RĂZVAN – ION adresă e-mail: razvan.stana@primariatm.ro

SZILAGYI AIDA – SORINA adresă e-mail: aida.szilagyi@primariatm.ro

SZATMARI IOAN ȘTEFAN adresă e-mail: ioan.szatmari@primariatm.ro 

ȚOANCĂ RADU DANIEL adresă e-mail: radu.toanca@primariatm.ro

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Comisia I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe

 1. DIACONU DAN – AUREL – preşedinte
 2. MEREAN OVIDIU – secretar
 3. MEȘTER ANDREI
 4. SZATMARI IOAN ȘTEFAN
 5. ȚOANCĂ RADU – DANIEL

Comisia II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu

 1. NEGRIȘANU RĂZVAN – GABRIEL – președinte
 2. SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN – secretar
 3. MUNTEANU ANA – MARIA
 4. ROMOCEAN PAULA – ANA
 5. BARABAȘ LORENZO – FLAVIUS

Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale

 1. BOLDURA VLAD – ANDREI – președinte
 2. LULCIUC ADRIAN RĂZVAN – secretar
 3. MILITARU ELENA – RODICA
 4. SZILAGYI AIDA SORINA
 5. CĂLDĂRARU LUCIAN

Comisia IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor

 1. AMBRUȘ RAUL – preşedinte
 2. ILCA CORNEL – FLORIN – secretar
 3. REȘITNEC DAN
 4. MARIŞ DANIELA MIRELA
 5. ILIESCU ROXANA – TEODORA

Comisia V – pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

 1. STANA RĂZVAN ION – președinte
 2. MOŞIU SIMION – secretar
 3. GONZALEZ GARRIDO JORGE
 4. LĂPĂDATU ANDRA – ANCA
 5. CRAINA MARIUS – LUCIAN