Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedinața Ordinară din 26 octombrie 2010

Vă prezentăm rezultatul votului consilierilor locali privind proiectul de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 26 octombrie 2010:

1. Aprobarea Procesului-Verbal  al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 30.09.2010.

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind prețul local de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată populației și a prețului mediu pentru agenții economici.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  metodologia utilizată pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinței în sistem centralizat unor categorii defavorizate.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Formațiunii de Intervenție Rapidă pe bază de  Voluntariat „SALVO” a Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2010, în vederea repartizării parcelelor conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între  18 și 35 de ani  pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  propunerea de numire  a reprezentanților în Adunarea Generală  și Consiliul Director al Asociației „BASCHET – CLUB TIMIŞOARA” și de aprobare a achitării cotizației anuale către Asociație.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Aluniș nr.36 către Asociația pentru Cultură și Educație „WENDY” cu destinația de grădiniță.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în imobile revendicate.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind includerea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Mitropolit Sterca- Sulutiu (fost str. Vârfu cu Dor) nr.9, în Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara  nr. 329/25.07.2006  privind vânzarea spațiilor  cu altă destinație decât aceea de locuință  proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință  situate în Timișoara, str. Apateu nr. 29, E. Zola nr.3, 16 Decembrie 1989 nr.42.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii parcelei de teren, nr. top 2179 2181/34 înscrisă în C.F. nr. 2729- Timișoara, de pe str. Armoniei 4-6, solicitantului Baica Adrian Ioan în baza Listei de priorități aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Iuliu Maniu nr.45.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 1350/2010, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Crișan nr. 21, încheiat cu I.P.J. Timiș pentru POLIȚIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciul de coșerit, tarifele percepute de către operator pentru serviciile de curățenie și redevența datorată de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local  nr. 378/30.09.2010, privind delegarea gestiunii serviciului public de coșerit din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară  activitatea  aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului prin încheierea unui contract de delegare a  gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 și Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea demolării unor construcții situate pe terenul din str. Popa Şapcă nr. 5,  proprietatea Universității de Vest Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonei de protecție pentru lucrarea de artă plastică monumentală de for public „ Monumentul Lagăr 17” Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare parcelă, zonă rezidențială”- str. Nicolae Ivan, F.N. Timișoara.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Infrastructura regională de afaceri și inovație în sector TI&amp C”, str. Circumvalațiunii nr.4, Timișoara. 

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția punctului nr. 7, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre înscris la nr.7  pe Ordinea de Zi a fost inițiat de domnul consilier Moldovan Valentin.
 

Materiale suplimentare la ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 2238/1/1  în suprafață de 2772 mp., înscrisă în CF nr. 419848 Timișoara, în parcelele cu numerele top: 2238/1/1/1  (2116 mp.), 2238/1/1/2(656 mp.) și trecerea parcelei cu numărul top 2238/1/1/2 în suprafață  de 656 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara în  domeniul privat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu top nr. 1089/2/1/2  înscrisă în CF nr.409452 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 158815 și darea în administrarea Consiliului Județean Timiș a terenului în suprafață de 584 mp cu top nr. 1089/2/1/2/2.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții „Modernizare strada Cloșca- extindere la 4 benzi, sector blv. Cetății – str. Ovidiu Balea”, a documentației tehnico- economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1.- „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.- „Planuri integrate de dezvoltare  urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creștere”.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Timișoara, a seminarului „Regenerare urbană – instrument al dezvoltării urbane integrate în România”, la Timișoara, în data de 29 octombrie 2010.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Timișoara, a evenimentului „Săptămâna calității timișorene”, ediția a X-a, în perioada 8-12 noimebrie 2010. 
 
Rezultatul votului