Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 16 noiembrie 2010

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 16 noiembrie 2010:

1. Aprobarea Procesului-Verbal  al Şedinței Ordinare a Consiliului Local din data de 26.10.2010.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Amendament 4

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 –  privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro în scopul asigurării finanțării unor investiții de interes local.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile situate în Timișoara, aflate în domeniul  public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui număr de 30 autobuze marca Mercedes – Benz Conecto G destinate transportului public  local de  călători, proprietate privată a  municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului complex de investiții &quot Modernizare strada Cloșca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetății – str. Ovidiu Balea”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor  legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării  fondurilor nerambursabile  prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului  &quot Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT &amp C”,  a Documentației  tehnico-economice și a Analizei cost – beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor  nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007- 2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea  dezvoltării durabile a orașelor poli-urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.- &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul:” Poli de creștere”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre  privind modificarea denumirii asociației care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 103/30.03.2010, din &quot Agenția de Energie a  Județului Timiș”  în &quot Asociația pentru Managementul Energiei  Timiș”.

Rezultatul votului

9. Proiect  de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009  privind aprobarea Proiectului &quot Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie  &quot Dr. Victor Babeș&quot , Timișoara&quot și a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentației de avizare a  lucrărilor de intervenții și Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio – Maxilo – Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara” si a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizarii acestui obiectiv de investitii. 

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.
 

Materiale suplimentare la ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  radierea dreptului de administrare al Şcolii Sportive de Elevi Timișoara asupra imobilului situat în Blv. Vasile Pârvan nr. 5, Timișoara, înscris în CF nr. 414775, top 9512, în suprafață de 3463 mp.                                                     

Rezultatul votului

Alegerea următorului președinte de ședință

Alegerea Rezervelor pentru preșendinte de ședință