Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedință Extraordinară din 3 august 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 3 august 2010: 

1. Aprobarea Procesului – Verbal  al Şedinței ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 29.07.2010

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea destinației din muzeul  industriei berii în muzeul Revoluției Române din Decembrie 1989 pentru spațiul din Complex Bastion – partea dreaptă.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre  privind  modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții  și Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public – Direcția Poliția Comunitară Timișoara

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara

Luare de cuvânt

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului  de Funcții, Organigramei și Regulamentului de  Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

 

Rezultatul votului privind introducerea pe Ordinea de zi umătorului material supliemtar:

Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeței de 100, 00 mp din suprafața utilă totală de 136,25 din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 , domnului Petre Petrișor