Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 30 septembrie 2010

Vă prezentăm rezultatul votului consilierilor locali privind proiectul de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 30 septembrie 2010:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

Proiectul de hotărâre înscris pe Ordinea de Zi a fost inițiat de următorii consilieri locali: Stoia Traian, Țoancă Radu, Ehegartner Petru, Ciuhandu Ovidiu, Sarafolean Silviu, Szabo Francisc. 


 
Materiale suplimentare la ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de coșerit din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a sediilor și clădirilor Primăriei Municipiului Timișoara prin încheierea unui contract de delegarea a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. ADP S.A..

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Rezultatul votului
 

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului &quot Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș&quot a terenului pentru modernizarea investiției aferente stației de pompare apă uzată pe strada Polonă, în zona Friedorf.

Rezultatul votului