Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 8 ianuarie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 8 ianuarie 2010:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind restrîngerea competențelor ordonatorilor de credite organizați cu personalitate juridică la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului