Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 26 ianuarie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 26 ianuarie 2010:

1. Prezentarea Proiectului de cooperare româno–german „Reabilitarea  prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara”.
 

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/24.04.2007.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului  de funcții și  Organigramei  la Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind programul de restructurare a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timișoara pentru anul 2010.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețurilor locale la energia termică livrată de către S.C. Colterm S.A.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea gestionării serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUATIM S.A. Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu – chioșcuri comerciale, în Timișoara Piața 700.

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 459/20.12.2005 privind vânzarea locuințelor proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de dezmembrare nr. 7004/2010 și a Documentației de alipire nr. 7005/2010 întocmite de S.C. EFICIENT S.A.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului preț de vânzare către chiriași a imobilului proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara situat în Timișoara, strada Lorena nr.33 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/25.11.2008.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 420011 (conversie din C.F. nr. 174 – Moșnița Nouă) și atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Române a Timișoarei pentru construirea unei biserici parohiale în cartierul Ciarda Roșie.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de servitute de trecere pietonal și auto asupra parcelei de teren cu nr. topo 12252/3, 12253/2 cuprinsă în CF nr.418664 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 89774/A) în favoarea imobilului înscris în C.F. nr.413203 Timișoara cu parcela topografică nr.12252/1/1/1, 12251/1.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Goethe nr.2 către Societatea Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilelor situate în Timișoara Bv. Regele Carol nr.19 și Bv. Regele Carol nr.21.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință folosite de către Uniunea Artiștilor Plastici în imobilul din Timișoara, strada Filipescu nr.8 ca ateliere de creație.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință folosite de către Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș ca secții de poliție.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD) situat în imobilul din Piața Traian nr. 2, la prețul de 80.000 Euro.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 3A) situat în Piața Huniade, la prețul de 52.700Euro +TVA.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.108/25.04.2005 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. Schnyder Gmbh &amp CO KG S.R.L.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2010, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind raportul pe semestrul II 2009 al activității mediatorilor sanitari.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.266/31.07.2007 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

24. Proiect de hotărâre privind  desemnarea președintelui  Consiliului de Administrație al  Regiei  Autonome  de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara 89.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.11/27.01.2009 – privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „ dr. Victor Babeș Timișoara, și a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare strada Brazilor”.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Amenajare strada Ion Neculce”.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare și extindere B-dul Sudului”.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului Bega Timișoara”.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stație de compostare deșeuri vegetale – Faza tratare”, strada Ovidiu Cotruș – Zona CET Calea Şagului Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și proiectului Planului Urbanistic de Detaliu înregistrat sub nr. 2819/25.05.2007 „Locuințe zona Câmpului I – extindere strada Câmpului, prelungire Efta Botoca” – strada Efta Botoca Timișoara, conform Sentinței Civile nr.1010/PI/CA/09.12.2009 rămasă Irevocabilă.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa P+M” strada Bobâlna nr. 54A, Timișoara.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind alocarea pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaționale Alzheimer (21 septembrie) și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie).

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind alocarea pentru anul 2010 de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 a Filarmonicii „Banatul” Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 a Teatrului German de Stat Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

40. Adresa nr. SC2009 – 031586/18.12.2009 a S.C. TVV Construct S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 407/20.11.2009 – privind respingerea Planului Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom și birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” strada Ion Ionescu de la Brad nr.1 – Calea Lipovei nr.1, Timișoara.

Adresa a fost retrasă de pe ordinea de zi

41. Adresa nr.SC2010 – 456/11.01.2010 a S.C. Elaine S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 457/15.12.2009 – privind închirierea prin licitație publică deschisă a Obiectivului Bază Sportivă și de agrement din Timișoara, zona Stadion.

Rezultatul votului

42. Adresa nr. SC2010- 1282/19.01.2010 a S.C. GPG Company S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 456/15.12.2009 – privind închirierea prin licitație publică deschisă a Obiectivului „Ştrand termal cu construcții” din Timișoara, strada V. Pârvan nr.9.

Rezultatul votului

43. Adresa nr. SC2010 -690/12.01.2010 a d-lui Tăbacaru Lilian referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.474/2006 – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

 
Rezultatul votului
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.