Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 27 aprilie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 27 aprilie 2010:

1. Interpelările consilierilor municipali.
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Rezultatul votului
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea &quot Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara&quot .

Rezultatul votului
 

4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii activității de deszăpezire-curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timișoara pentru perioada 01 noiembrie 2010 – 01 martie 2016.

Rezultatul votului
 

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea gestionării serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUATIM S.A. Timișoara.

Rezultatul votului
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin completarea cu postul de director adjunct, conform Hotărârii Consiliului Local  nr.92/2010 și a responsabilităților acestuia.

Rezultatul votului
 

7. Proiect de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri între Municipiul Timișoara și domnul Miza Mihai.

Rezultatul votului
 

8. Proiect de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri între Municipiul Timișoara și S.C. METCONS 7 S.A.

Rezultatul votului

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.419/24.11.2009 – privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Timișoara și S.C. UNITED MEDIA S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 100 (unasută) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a 50 (cincizeci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip backlit și billboard.

Amendament

Rezultatul votului
 

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 1392 mp. identificată cu nr. top. 643/4, înscrisă în C.F. 2770 Chișoda.

Rezultatul votului
 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Lenau nr.10 către Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, cu destinația de sediu.

Rezultatul votului
 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, B-dul Gen.Dragalina nr.18 către Direcția pentru Tineret și Sport a Județului Timiș.

Amendament

Rezultatul votului
 

13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei înscrisă în C.F. nr. 400168 Timișoara pentru magaziile A1, A2 și A3.

Rezultatul votului
 

14. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei de teren înscrise în C.F. nr. 406908 Timișoara cu nr. topo 406908 din str. Păstorilor nr.1.

Rezultatul votului
 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 , către beneficiarul Legii nr. 341/2004 – domnul Meșenschi Iulian.

Rezultatul votului
 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 1505/2007 încheiat cu Fundația Academică Culturală Timișoara pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața agroalimentară Timișoara 700.

Rezultatul votului
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii imobilelor, a completării numerotării clădirilor nou construite, atribuirea de nume unor străzi fără nume și aprobarea formei geometrice și a dimensiunilor plăcuțelor cu numerotarea clădirilor și a denumirilor stradale la imobilele din Municipiul Timișoara – pentru Recensământul din anul 2011.

Rezultatul votului
 

18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului &quot Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Județul Timiș&quot , a terenului pentru construcția investiției aferente acestuia, teren înscris în C.F. nr.422492 – Timișoara, nr.topo. nou 422492, în suprafață de 192.640 m.p.

Rezultatul votului
 

19. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Modernizare și extindere B-dul Sudului&quot .

Rezultatul votului
 

20. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniș, Pavlov Ivan Petrovici, Ardealul și Ioan Slavici.

Rezultatul votului
 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2010, Asociației Oncohelp.

Rezultatul votului
 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara strada Gheorghe Lazăr nr.10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2010, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn.

Rezultatul votului
 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ion Slavici nr.56, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2010, Parohiei Romano Catolică Timișoara VII Freidorf.

Rezultatul votului
 

24. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Municipiului Timișoara pe anul 2010 la Asociația Automotivest.

Rezultatul votului
 

25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara la organizarea unei expoziții turistice dedicate Municipiului Timișoara, la Belgrad, Serbia.

Rezultatul votului
 

26. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, pentru premierea echipei de baschet masculin a Clubului Sportiv Elba Timișoara.

Rezultatul votului
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul de Înot Master Timișoara pentru derularea Proiectului &quot Veteranii Masters&quot .

Rezultatul votului
 

28. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010 în cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.113/2007 și modificarea și completarea acesteia.

Rezultatul votului
 

29. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010 în cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2007 și modificarea și completarea acesteia.

Rezultatul votului
 

30. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010 în cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara pentru Echipa C.S. Universitatea Politehnica Municipal Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2007 și modificarea și completarea acesteia .

Rezultatul votului
 

31. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010 în cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Elba Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2007 și modificarea și completarea acesteia.

Rezultatul votului
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv AEM – Luxten Timișoara.

Rezultatul votului
 

33. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, în cadrul Contractului de asociere cu S.C. FOTBAL CLUB TIMIŞOARA S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008 și modificarea și completarea acestuia.

Amendament

Rezultatul votului
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timișoara.

Rezultatul votului
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timișoara.

Rezultatul votului
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Şcolar Bega Timișoara.

Rezultatul votului
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Municipal Timișoara.

Rezultatul votului
 

38. Raportul privind situația inventarierii pe anul 2009 a bunurilor aflate în gestiunea Primăriei Municipiului Timișoara.
 
39. Adresa nr. SJ2010 – 5869/21.04.2010 a Serviciului Juridic cu privire la Dosarul PMT nr. 172/2009 având ca obiect acțiunea formulată de Prefectul Județului Timiș, referitoare la anularea art.3 și 7 din Hotărârea Consiliului Local nr.275/2009 – privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului
 

40. Adresa nr. SC2010 – 2320/01.02.2010 a d-nei Teodorescu Margareta referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 63/1998 – privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara strada Emil Ungureanu nr.8, Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989.

Rezultatul votului
 

41. Adresa nr.SC2010 – 7837/07.04.2010 a S.C. Elaine S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2010 – privind aprobarea Contractelor cadru de închiriere prin licitație publică deschisă cu strigare, a obiectivelor  &quot Ştrand Termal cu construcții&quot din Timișoara, str. V. Pârvan nr.9 și  &quot Baza sportivă și de agreement din Timișoara, Zona Stadion&quot .
 
Rezultatul votului
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.