Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 28 septembrie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 28 septembrie 2010:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 03.08.2010.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și de canalizare.
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea centrelor bugetare existente la nivelul Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de coșerit, de administrare a WC-urilor publice, din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de întreținere și curățenie a sediilor și clădirilor Primăriei Municipiului Timișoara prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public  S.A.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în imobile revendicate.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafețe de 1500 mp. din terenul din Timișoara, Bulevardul Republici nr.12 și atribuirea acestuia către Partidul Social Democrat filiala Timiș pentru construirea unui sediu de partid.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.03.2010 de înaintare către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile situate în Timișoara, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului major cofinanțat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. 4768/08.07.2010 prin alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subvențiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara în completarea subvențiilor  de la Guvernul României, respectiv M.A.I. și M.M.F.P.S., pentru acoperirea prețului la serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor bunuri – mijloace fixe   inventariate în anul 2009, care au fost propuse pentru casare.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției pentru reabilitarea clădirii istorice din Piața Unirii nr. 4, Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Universitatea de Medicină și Farmacie &quot Victor Babeș&quot Timișoara a unei suprafețe de teren de  1,40 mp din terenul cu nr. top 514/1 înscris în C.F. nr. 425270 situat în P-ța Eftimie Murgu.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Inocențiu Klein nr. 25,29 către Direcția de Asistență Socială Comunitară.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 4, pe bază de contract de inchiriere, către Uniunea Națională pentru Progresul României.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeței de 100,00 m.p. din suprafața utilă totală de 136,25 din spațiul cu ală destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Petre Petrișor.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 4 către Serviciul Public Asistență Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu destinația de centru stomatologic pentru elevi.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 1 și SAD 2 ) situate în imobilul din str. Gh. Lazăr nr. 4.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a celor două magazii- parter, din spațiul comercial, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan nr. 3, la prețul de 100.000 lei.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului situat în str. Carusso nr. 3, proprietar Stanca Mirela, la prețul de 850.000 euro.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului &quot Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega&quot , a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului &quot Modernizarea Parcului Rozelor&quot în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -&quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului &quot Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie &quot Dr. Dumitru Popescu&quot Timișoara , în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 – Reabilitarea/modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului &quot Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara&quot , a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1 – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul : &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 8 și a apartamentului 13 din strada Miloia Bloc B2.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică- Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului proiectului, care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.151/27.04.2010, din „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș” în „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș” – Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiul de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate &quot Modernizare strada Cloșca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetății&quot – str. Ovidiu Balea.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Comerț, servicii, depozitare, activități economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului , DN 6&quot , Timișoara.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cămin studențesc P+4E cu servicii la parter” strada Mihail Jora, nr.2 Timișoara.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Industrie  nepoluantă și funcțiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN6, Km.6, Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Cămin studențesc&quot – Aleea Sportivilor nr.1 (Piața Sf. Petru nr.5), Timișoara.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală producție și birouri” str. Siemens nr.1, Timișoara.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &quot Centru creștin cu birouri și spații de cazare&quot , str. Iosif Bulbuca nr.15, Timișoara.  

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind &quot adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2 înscrisă în C.F. nr. 139820 Timișoara și nr. cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în C.F. nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei , în corelare cu planul urbanistic zonal&quot conform Sentinței Civile nr.1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civilă nr.435/10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara și conform Deciziei Civile 804 din 13 septembrie 2010.

Rezultatul votului

44. Adresa nr.SC2010-016745/05.08.2010 a Serviciului Resurse Umane privind desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui reprezentant precum și a unui membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului Militar de Urgență &quot Dr. Alexandru Popescu&quot Timișoara.

45. Adresa nr. SC2010 -18371/02.08.2010 a Serviciului Inspecție Fiscală – Persoane Juridice  și Adresa nr. SC2010 -18423 /02.08.2010 a Serviciului Inspecție Fiscală – Persoane Fizice privind punerea in aplicare a Ordonanței nr. 63/2010.
46. Adresa nr. SC2010- 19665/17.08.2010 a Sindicatului Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârilor Consiliului Local nr. 330/03.08.2010, 331/03.08.2010, 332/03.08.2010 și 333/03.08.2010
Rezultatul votului

47. Adresa nr. SC2010 – 21148/06.09.2010 a domnului Grubacki Jiva Svetozar referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

48. Adresa nr. SC2010- 19415/23.09.2010 referitoare la Informarea nr.SC2010 -19415/20.09.2010 privind notificarea numiților Shreyer Ivan, Shreyer Dana și Shreyer Roni pentru vânzarea imobilului din Timișoara, str. Abrud nr.19 – Grădinița PP nr.16 – la prețul de 400.000 Euro.

 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.
 
 
Materiale suplimentare la ordinea de zi:
 
1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (construcție nefinalizată și teren) din domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara

Rezultatul votului

2. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piața Iosefin din Timișoara, în vederea casării și valorificării

Rezultatul votului

3. Proiect de hotarare privind completarea anexei la contractul de concesiune a S.C. AQUATIM S.A Timișoara prin delegare în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare

Rezultatul votului

4. Proiect de hotarare din 28.09.2010 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 50 milioane lei în vederea asigurării plății combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populație

Rezultatul votului